Субота, 21.10.2017, 05:18
Вітаю Вас Гість | RSS

Спеціалізована школа І ступеня №322


           м. Києва

Меню сайту
Календар
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Форма входу
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 936
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

с.1

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Середня загальноосвітня школа  І ступеня № 322  відкрита  на підставі розпорядження Ватутінської районної державної  адміністрації  від   03 липня 1996 року  № 629 «Про внесення змін до мережі навчально-виховних закладів Ватутінського району на 1996-1997 навчальний рік».

        Власником є територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради.

        Органом управління є Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.10 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві».

Розпорядженням  Ватутінської районної державної адміністрації від 07.06.2000  № 553 «Про реорганізацію загальноосвітньої школи І ступеня № 322 у спеціалізовану початкову школу» середню загальноосвітню школу І ступеня № 322 реорганізовано у спеціалізовану середню загальноосвітню школу № 322.

Спеціалізована школа І ступеня № 322 з поглибленим вивченням англійської мови є правонаступницею спеціалізованої середньої загальноосвітньої  школи  № 322 відповідно до  наказу управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.03.11  № 154 «Про упорядкування назв середніх загальноосвітніх шкіл».

          Спеціалізована школа І ступеня № 322 з поглибленим вивченням англійської мови  знаходиться у комунальній власності та підпорядковується управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

           Майно школи закріплено за школою на праві оперативного управління на підставі розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  від  25.05.11 № 363 «Про закріплення майна» зі змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від  29.03.12 № 150 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  від 25.05.11  № 363 «Про закріплення майна».          

1.2. Юридична адреса спеціалізованої школи І ступеня № 322 з поглибленим вивченням англійської мови:     

         02222,   м. Київ
         пр. Маяковського, буд. 38-а, тел. 530-03-31, 532-19-01     

1.3. Спеціалізована школа І ступеня № 322 з поглибленим вивченням англійської мови (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, рахунок в управлінні Державного казначейства у Деснянському районі Головного управління Державного казначейства України у місті Києві,  штамп, печатку, ідентифікаційний номер.

1.4. Головною метою навчального закладу  є  забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової освіти.

1.5. Головними  завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на освіту;
 • забезпечення навчання, виховання та всебічного гармонійного розвитку дітей молодшого шкільного віку, збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України, підготовки учнів початкової школи до навчання у середній ланці освіти, як у загальноосвітній  школі, так і в школах нового типу;
 • формування у молодших школярів уміння осмислено читати, говорити, писати, збагачувати мовлення, дати початкові відомості з мови і літератури, розвивати увагу та інтерес до мовлення, до читання книжок, розширювати уявлення дітей про  навколишню дійсність, сприяти їх загальному  розвитку;                  
 • розуміння загальних принципів і законів, які лежать в основі математичних фактів, що вивчаються, усвідомлення   зв’язків, які існують між явищами, що розглядаються, формування міцних, доведених до автоматизму обчислювальних навичок;
 • забезпечення наступності та перспективності між початковою та наступними ланками освіти;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • ознайомлення дітей з багатствами господарсько-культурної спадщини українського народу, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, прагненням до відродження національної культури;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • пробудження естетичних почуттів до навколишньої дійсності і творів мистецтва, розвиток естетичних смаків, особистості учня, його творчих здібностей і обдарувань, наукового світогляду, допитливості, кмітливості, сприяння розвитку сенсорних, моторних та загальнотрудових умінь та навичок;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство;
 • забезпечення поглибленого вивчення  іноземних мов.

1.6. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 778, цим Статутом.

1.7. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та  цим  Статутом.

1.8 Навчальний заклад несе відповідальність перед особою,  суспільством і  державою за:

 • безпечні  умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, в тому числі зобов’язань за міжнародними  угодами;
 • дотримання  фінансової дисципліни.

1.9. У навчальному закладі  визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення англійської мови з першого  класу.

1.10. Навчальний  заклад  має  право :

 • користуватись пільгами, що передбачені  державою;
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відповідним органом управління освітою;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, яка не суперечить законодавству України;
 • організовувати  перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та цим  Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади,  юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, культурних підрозділів;
 • спрямовувати кошти школи на будівництво або благоустрій соціально- побутових об’єктів закладу;
 • об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з  діяльністю інших підприємств, установ і організацій, як в Україні, так і за її межами ;
 • розробляти та впроваджувати в життя правила поведінки школярів, положення та інші документи;
 • надавати платні освітні та інші послуги згідно чинного законодавства.

1.11. У навчальному  закладі створюються та функціонують

- методичні  комісії:

 • вчителів початкових класів,
 • вихователів ГПД,
 • вчителів англійської мови;

          - методична рада, творчі групи вчителів тощо.

1.12. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється Центральною районною дитячою поліклінікою Деснянського району міста Києва.

1.13. Взаємовідносини навчального закладу  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2.   ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно  до перспективного, річного плану.
       В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.
       План роботи затверджується педагогічною радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний  процес, є робочий навчальний план, який складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю  навчання.

        Робочий навчальний план затверджується управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану  педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання  статутних завдань та здобуття  освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний   заклад  здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Навчальний заклад приймає рішення про створення класів з

поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з місцевими органами управління освітою.

2.6. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у навчальному закладі

організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.7.  Класи у навчальному закладі  формуються за погодженням з управлінням освіти  згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

2.8.  Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.9.  Зарахування учнів до спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів державної та комунальної форм  власності здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому чинним законодавством України,  до початку навчального року за наказом директора.

2.10. Директор навчального закладу вживає заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до школи,  цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу у закладі.

2.11.  Для зарахування учня до навчального закладу батьки, або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини,  медичну довідку встановленого зразка. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.12. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у  порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

          У разі вибуття  учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу до іншого навчального закладу у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.13. Учні спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмету, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватись із зазначеної вище школи.

2.14. Про можливе відрахування батьки учня або особи, які їх замінюють, повинні бути поінформовані не пізніше, ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

         Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради школи щодо відрахування дитини зі школи до місцевого органу управління освітою.  Рішення  про   відрахування зі школи дітей-сиріт, дітей,  позбавлених  батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки  та піклування. За сприяння  відповідного  органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

2.15.  Під час організаціі навчально-виховного процесу у групі продовженого дня навчальний заклад керується Конституцією і законами України, цим Статутом, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.16.  Під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня навчальний заклад державної та комунальної форм власності може надавати платні освітні послуги на договірній основі згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами згідно чинного законодавства.

2.17.  Основними завданнями групи продовженого дня є:

 • організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань умінь та навичок, набутих на уроках;
 • створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;
 • організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів;
 • організація дозвілля учнів;
 • формування в учнів ціннісних орієнтацій;
 • здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я  учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя;
 • виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;
 • надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні учнів.

2.18.  Рішення  про створення  групи продовженого дня навчального закладу  державної та комунальної форм власності приймає директор закладу відповідно до чинного законодавства України.

2.19.  Група  продовженого дня утворюється за наявності:

 • необхідної навчально-матеріальної бази;
 • умов для організації денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу;
 • умов для організації харчування відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання   навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

2.20.  Рішення про зменшення чисельності групи продовженого дня приймає директор закладу за погодженням з  місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування.

2.21.  Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх відрахування здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Заяви про зарахування до групи продовженого дня приймаються на початку кожного навчального року до 05 вересня.

2.22.  Група  продовженого дня може комплектуватися з учнів одного класу, кількох класів (зокрема, перших або других, або третіх), кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових груп. Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором навчального закладу.

2.23. Тривалість перебування учнів у групі продовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватись.

2.24. Для організації денного відпочинку(сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, адміністрація закладу облаштовує відповідне приміщення з дотриманням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм.

2.25.  Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня.

2.26. План роботи вихователя групи продовженого дня погоджується із заступником директора з навчально-виховної роботи і затверджується директором закладу.

2.27.  Медичне обслуговування учнів групи продовженого дня здійснюється медичним працівником школи та закладу охорони здоров’я  в установленому порядку.

2.28. Навчальний рік у закладі починається 01 вересня і закінчується не пізніше 01 липня.

2.29.  Структура навчального року визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу  Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Режим роботи встановлюються закладом у межах, передбачених робочим  навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освіти. 

 У випадку екологічного лиха та епідемій, за рішенням  місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування,  може встановлюватися особливий режим роботи навчального закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.30.  Триваліть канікул  протягом навчального року не повинна становити менш як  30 календарних днів.

2.31. Триваліть уроків у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин,  у 2-4 класах – 40 хвилин.

2.32. Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України ).

2.33. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше  як 10 хвилин.

2.34. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних  та педагогічних вимог, узгоджується з радою навчального закладу і затверджується його директором.

Крім  уроків у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні  заняття та заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані  на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдаровань.

2.35.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.36. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів навчального закладу визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.37.  Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.38. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У 2-4 класах оцінювання  здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.39. За рішенням педагогічної ради навчального закладу учням можуть виставлятися оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності.

2.40. Навчання у випускних 4-х класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. В окремих випадках учні за станом здоров’я  або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я.

2.41.  Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків  або осіб, які їх замінюють, направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.42. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.43. За результатами навчання учням (випускникам) 2-4 класів видається  відповідний документ (табель). Зразки документів затверджуються наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.   

2.44.  За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, похвальний лист, цінний подарунок, премія.

2.45. За відмінні успіхи в навчанні учні 3-4-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.46. Виховання учнів (вихованців) у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.47.  Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.48. У навчальному закладі  забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів (вихованців) закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.49. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

3.    УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками  навчально-виховного  процесу в навчальному закладі є:

         -  учні (вихованці);
         -  педагогічні працівники;
         -  психологи, бібліотекарі;
         -  інші спеціалісти закладу;
         -  керівники;
         -  батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 778, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

3.3.  Учні мають право:

 • на інформацію  з усіх галузей знань, брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах  тощо;
 • одержувати ґрунтовні знання, залучатись до вивчення надбань  світової та національної культури;
 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • паралельно навчатися в музичній, художній школі;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, які порушують права або принижують їхню честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.  Учні зобов’язані:

 • гідно нести звання учня школи;
 • дотримуватися шкільних вимог, виконувати правила  поведінки учня школи;
 • виконувати вимоги Статуту;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дбати про власну  гігієну та охайний зовнішний вигляд;
 • носити шкільну форму.

3.5. Учні навчального закладу залучаються за їх згодою і згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішкільного розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7. До педагогічної діяльності у навчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством України.

3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних  та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.9.  Призначення на посаду педагогічних працівників навчального закладу  може  здійснюватися на конкурсній основі. Порядок  проведення   конкурсу розробляється навчальним закладом та затверджується відповідним органом управління освітою.

3.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається  відповідно до законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.11. Директор навчального закладу призначає класоводів 1-4 класів, завідуючих навчальними кабінетами, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, правилами внутрішнього розпорядку та цим  Статутом.

3.12.  Педагогічні працівники мають право:

 • на захист професійної честі, гідності;
 • на вільний вибір форм, методів, засобів навчання, не шкідливих для здоров’я учнів, виявлення педагогічної ініціативи;
 •  на необхідні безпечні умови праці, визначені правилами  внутрішкільного розпорядку, обиратися до керівних органів громадських організацій;
 • підвищувати свою професійну майстерність на уроках, курсах підвищення кваліфікації вчителів;
 • бути своєчасно атестованими згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України;
 • користуватися  щорічною оплачуваною відпусткою;
 • одержувати компенсації при втраті роботи в зв’язку із змінами в організації роботи закладу освіти;
 • на отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.13. Відволікання педагогічних працівників від  виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків,  передбачених чинним законодавством.

 

Школа №322

Контакти

02222, м.Київ,
пр-т Маяковського, 38-а,

тел. (044)530-03-31,
е-mail :  sh322kiev@ukr.net

Права дитини
Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія
Відлік часу
До осінніх канікул залишилось:
Пошук
Сайт існує

Copyright MyCorp © 2017