П`ятниця, 20.10.2017, 10:45
Вітаю Вас Гість | RSS

Спеціалізована школа І ступеня №322


           м. Києва

Меню сайту
Календар
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Форма входу
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 936
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

с.2

3.14.  Педагогічний працівник зобов’язаний:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту початкової освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, адміністрації школи;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати цей Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту), свої посадові обов’язки ;
 • брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних комісій, нарадах, зборах;
 • виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків, колег;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою;
 • вести відповідну документацію;
 • сприяти зростанню іміджу школи;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • не палити у приміщеннях та на території школи;
 • брати участь у підготовці приміщень школи до нового навчального року;
 • утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.

3.15. У навчальному закладі обов’язково періодично проводиться  атестація педагогічних працівників.  Атестація здійснюється, як правило, один раз на 5 років. Порядок проведення атестації встановлюється Типовим положенням про атестацію педпрацівників, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.16. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умов договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.17.   Батьки або особи, які  їх замінюють,  мають право:

 • брати участь в обговоренні питань навчання і  виховання дітей, у проведенні позакласної, позашкільної та оздоровчої роботи в закладі;
 • обирати і бути обраними до батьківського комітету;
 • робити благодійні внески для зміцнення навчально-матеріальної бази навчального закладу, матеріального заохочення вчителів та учнів;
 • захищати в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах законні  інтереси своїх дітей;
 • звертатися до органів управління освіти, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей.

3.18. Батьки або особи, які  їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.

Вони зобов’язані:

 • виховувати дітей в дусі глибокої поваги до загальнолюдських цінностей;
 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини;
 • виховувати в дітей почуття національної гідності, поваги до     історичних традицій українського народу, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов;
 • постійно контролювати навчання дітей  та надавати їм посильну допомогу;
 • не допускати зневажливого ставлення до школи,  пропусків учнями занять без поважних причин;
 • створювати вдома нормальні умови для праці та навчання дітей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність;
 • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.19. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним   законодавством України, навчальний заклад залишає за собою право виступити позивачем до суду з   питань позбавлення їх батьківських прав.

3.20. Представники громадськості мають право:

 • брати участь в заходах громадського огляду знань школярів;
 •  відвідувати культурно-освітні та спортивні заходи за погодженням  з директором;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у навчальному закладі;
 • робити спонсорські внески та надавати допомогу навчальному закладу  у  вирішенні господарських та організаційних питань.

3.21. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватись цього Статуту, виконувати рішення органів самоврядування, накази та розпорядження адміністрації навчального закладу;
 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психологічного насильства;
 • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;
 • дотримуватися етики поведінки та моралі.

 

4. УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

4.1. Безпосереднє  керівництво навчальним закладом здіснює його  директор. Директором може бути тільки громадянин України,  який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

4.2.  Директор та його заступники призначаються і звільняються відповідно до чинного законодавства  України.

4.3.  Директор навчального закладу:

 • забезпечує реалізацію державної освітньої політики, здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, затверджує після погодження з радою навчального закладу кошторис, та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • призначає класних керівників;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;  
 • забезпечує дотримання вимог охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;
 • за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошук та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими  органами державної  виконавчої влади.

4.4. Постійно діючий колегіальний орган навчального закладу  -  педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.5. Педагогічна  рада:

 • розглядає питання  вдосконалення і  методичного забезпечення навчально-виховного  процесу;
 • обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, про моральне та матеріальне заохочення  учнів, працівників, застосування стягнень, переведення учнів до наступного класу, видачі документів про відповідний рівень освіти;
 • організовує роботу, пов’язану з підвищенням  кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадження у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

4.6. Робота педагогічної ради планується в довільній формі  відповідно до потреб навчального закладу. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

4.7. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.              

4.8. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

         Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються  від таких категорій:

 • працівників навчального закладу - зборами трудового  колективу;
 • батьків, представників громадськості - класними  батьківськими зборами.  

         Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 15 осіб, батьків і представників громадськості – 15 осіб. Термін їх повноважень становить  3 роки.

         Загальні  збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів. Рішення приймаються  простою більшістю голосів присутніх делегатів.

         Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники   зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості,  директор навчально-виховного закладу, засновник. 

         Загальні  збори:

 • обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їхніх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради закладу про їхню роботу, дають оцінку;
 • приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради навчального закладу.

4.9. У період між загальними зборами органом громадського  самоврядування є рада навчального закладу.

4.9.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.9.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки  обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.9.3. До ради навчального закладу обираються пропорційно представники від працівників цього закладу, батьків і громадськості загальними зборами відкритим або таємним голосуванням.

         Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.9.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріорітету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності в рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.9.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не може бути директор та його заступники.

         Для вирішення поточних питань рада може створювати     постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.   

         Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.9.6.  Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішення загальних зборів ;
 • підтримує ініціативу щодо удосконалення системи навчання та виховання, творчих пошуків ;
 • дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами діячів науки, культури, членів творчих спілок, установ, організацій;
 • вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників навчального закладу ;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радрадою про представлення до нагородження учнів і випускників навчального закладу похвальними листами “За високі досягнення  у навчанні”;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочого навчального плану, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • затверджує режим роботи навчального закладу;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-побутових умовах;  
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • контролює витрачення бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних коштів;
 • розподіляє кошти  фонду загального обов’язкового навчання ;
 • погоджує умови оренди приміщень, споруд, обладнання, створення малих підприємств закладу освіти та кооперативів;
 • визначає структуру системи громадського самоврядування навчального закладу.

4.10. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.10.1. Метою діяльності піклувальної ради є задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.10.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;
 • зміцнення матеріально-технічної, культурно-спортивної, наукової бази навчального закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників,
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.10.3. Піклувальна рада формується  з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчального закладу, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах  навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

          Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо ) без згоди керівника навчального закладу.

4.10.4.  Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- самоврядування;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше чотирьох  разів на рік.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.             

4.10.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;
- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та  організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

4.10.6. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, наукової, культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють.

                 

     5.    МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА  БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі навчального закладу.

5.2. Майно спеціалізованої школи  І ступеня № 322  з поглибленим вивченням англійської мови перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва і закріплено за школою на праві оперативного управління.

5.3. Спеціалізована школа І ступеня № 322 з поглибленим вивченням англійської мови  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

6. ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту»,

«Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

6.2. Фінансування навчального закладу здійснюється  відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Джерелами фінансування закладу є:

 • кошти  відповідного бюджету (для державних та комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від здачі в  оренду  приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески  юридичних і фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в  навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.5. Навчальний заклад має право згідно із законодавством на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.  

6.6. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 

7.    МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально- технічної  та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів та встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад відповідно до чинного  законодавства має право укладати  угоди і договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами інших країн.

 

8.    КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна Інспекція навчальних закладів, Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, яка проводиться, як правило, один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, форми, періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але  не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховним процесом, проводяться засновником закладу відповідно до чинного законодавства.

 

9.    РЕОРГАНІЗАЦІЯ  АБО ЛІКВІДАЦІЯ  ЗАКЛАДУ

9.1. Реорганізація або  ліквідація навчального закладу  здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Школа №322

Контакти

02222, м.Київ,
пр-т Маяковського, 38-а,

тел. (044)530-03-31,
е-mail :  sh322kiev@ukr.net

Права дитини
Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія
Відлік часу
До осінніх канікул залишилось:
Пошук
Сайт існує

Copyright MyCorp © 2017